Rekrutacja uzupełniająca trwa! Nie spóźnij się!

Zapraszamy do „Kartuskiego Katolika”. Rekrutacja uzupełniająca trwa.

Mamy wolne miejsca w klasie IV (4), klasach V a i V b (w sumie 16), VII (1)

A dlaczego warto wybrać naszą szkołę? Oto kilka prawd o nas:
Szkoła przyjazna uczniom.
Wychowanie według wartości chrześcijańskich.
Bezpieczna szkoła – obiekt monitorowany.
Dobry start dla najmłodszych.
Doświadczona kadra pedagogiczna.
Świetlica od 7.00 do 17.00.
Aktywnie działający samorząd uczniowski.
Liczne koła zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów.
Możliwość udziału w wielu konkursach.
Szkoła propagująca zdrowy styl życia.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Stołówka szkolna z obiadami.
Kultywowanie tradycji narodowych.
100 m od dworca.
W samym centrum miasta.
Najlepsze wyniki egzaminów zewnętrznych.
Drugi j. obcy od V klasy (niemiecki lub hiszpański).
Małe klasy (do 20 osób).
Wycieczki i biwaki, w kraju i za granicą.
Rekolekcje wyjazdowe.
Tradycje kaszubskie.
Jednolity mundurek szkolny.
Dodatkowe godziny z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

Tak nas widzieli sami uczniowie w ubiegłym roku – FILM