Szkołę odwiedził II wicewojewoda Aleksander Jankowski

Naszą szkołę odwiedził w ostatnim czasie wicewojewoda Aleksander Jankowski. Najpierw odbyła się krótka rozmowa u ks. dyrektora. Rozmawiano o szkolnictwie katolickim i o jego potrzebach. Wojewoda poinformował o możliwości pozyskania środków finansowych, będących w gestii województwa na potrzeby uczniów. Po tej części gospodarz miejsca oprowadził gościa po szkole. Pan wicewojewoda odwiedził również uczniów klasy VIII, którzy mają przedmiot Wiedza o społeczeństwie. W kilku zdaniach nasz gość przedstawił na czym polega różnica miedzy Urzędem Marszałkowskim a Urzędem Wojewódzkim.

ZDJĘCIA