Pola Nadziei w Kartuzach 2022

Dziś w dekanatach kartuskim, stężyckim i sierakowickim trwała zbiórka do puszek na rzecz działania kartuskiego hospicjum domowego oraz na dokończenie budowy stacjonarnego hospicjum w Kartuzach. Również nasi wolontariusze wzięli udział w zbiórce. Dziękujemy za zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby ludzi starszych i chorych.

ZDJĘCIA