Praca w grupach

Klasa Ib. Uczymy się pracy w grupie. Każdy ma oczywiście inne zdanie, ale w końcu dochodzimy do porozumienia i powstają takie dzieła 🙂 Praca w grupie to jedna z metod nauczania w naszej grupie. W klasach młodszych są to działania prostsze a w starszych powstają prace projektowe angażujące pary osób lub większe grupy uczniów.

ZDJĘCIA