Życzenia dla naszych księży

Wielki Czwartek. To dzień ustanowienia przez Jezusa sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Naszym księżom, ks. dyrektorowi Grzegorzowi Kudelskiemu i ks. katechecie Adamowi Malinowskiemu życzymy dużo radości z wykonywanej posługi, obfitych łask Bożych, entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny.

ZDJĘCIA