Fotowoltaika

Staramy się optymalizować koszty utrzymania naszej szkoły. Dlatego też na dachu naszego budynku zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. W najbliższym czasie zostaną one uruchomione i od tego momentu będzie do nas płynęła czysta energia. Chcielibyśmy jeszcze zainstalować pompy ciepła ale do tego potrzeba dużo środków finansowych. „Da Bóg dzień, da Bóg radę”.

ZDJĘCIA