Edukacja przeciwpożarowa.

Uczniowie klasy IVa i IVb odwiedzili Salę Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego. Pan Skrzypkowski- funkcjonariusz PSP w Kartuzach, w bardzo ciekawy i przystępny sposób przekazał dzieciom wiedzę na temat właściwego reagowania na zagrożenie pożarem. Po obejrzeniu filmów edukacyjnych dzieci zobaczyły, jak rozprzestrzenia się ogień, jak działają czujki dymu i tlenku węgla. Zapoznały się również z pracą strażaka i sprzętem wykorzystywanym do ratowania życia i dobytku ludzi. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało dyplom za aktywny udział w zajęciach.

ZDJĘCIA