Pomoc Ukrainie – dla domu rekolekcyjnego w Lwowie – Brzuchowicach

W Środę Popielcową cały katolicki świat, na wezwanie ojca świętego Franciszka modlił się o pokój na Ukrainie i na całym Świecie. Społeczność naszej szkoły uczestniczyła we Mszy świętej w parafii św. Kazimierza, prosząc o pokój. Podczas Eucharystii uczniowie zebrali ofiary, prawie 5 tys. złotych, które przekazane zostaną do Lwowa – Brzuchowic, gdzie przebywa 200 uchodźców ze wschodniej części Ukrainy. Dziękujemy ofiarodawcom za datki.. Naszych przyjaciół z Ukrainy otaczamy modlitwą i troską.