Język angielski w klasie VII – zawody te chciane i nie chciane.

W ubiegłym tygodniu klasy 7 wykonały prezentacje przedstawiające różne zawody. Nie wszystkie przedstawiane „zawody” w prezentacjach były pozytywne. Pojawiły się również takie zawody, których uczeń by się nie podjął. W pracach uczniów pojawiało się słownictwo związane nauką, technologią, medycyną, środowiskiem, oraz światem przestępczym.

ZDJĘCIA