Zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych

W czasie ferii zimowych odbywały się w naszej szkole SKSy dla klas IV – VIII z tenisa stołowego oraz siatkówki i koszykówki. Zajęcia prowadzili nasi nauczyciele wychowania fizycznego. Dziękujemy nauczycielom, p. Annie Sikorskiej i p. Romanowi Pytce oraz wam, drodzy uczniowie, za chęć uczestnictwa w zajęciach.

ZDJĘCIA