Jak zachować się przy stole

W klasie Ib rozpoczęliśmy tydzień dotyczący dobrego wychowania. Rozmawialiśmy o konieczności używania zwrotów grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam), o właściwym zachowaniu w różnych miejscach, np. w sklepie, w teatrze itd. Dzieci wypowiadały się na temat wspólnych rodzinnych posiłków i zachowaniu się przy stole.

ZDJĘCIA