Spotkania opłatkowe

Zwyczajem świątecznym spotkaliśmy się w szkole, aby złożyć sobie życzenia, zaśpiewać kolędy i podzielić się opłatkiem. Ostatni dzień pobytu dzieci w szkole był dniem szczególnym. Najpierw wszyscy uczestniczyli w przedstawieniu jasełkowym, przygotowanym przez uczniów klasy ósmej z pomocą innych uzdolnionych uczniów, pod kierunkiem p. Danuty Skalskiej. Uczniowie klas I-III zaśpiewali dla nas pastorałkę. Po Jasełkach w swoich zespołach klasowych uczniowie wysłuchali fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa, podzielili się opłatkiem, składając przy tym świąteczne życzenia.
Również nauczyciele i pracownicy szkoły spotkali się popołudniu i zasiedli do stołu świątecznego. I tym razem poczęstunek był poprzedzony fragmentem Ewangelii, życzeniami i opłatkiem.

ZDJĘCIA – spotkania opłatkowe

ZDJĘCIA I FILMY – jasełka