IV a w terenie – lekcja patriotyzmu

Dzisiaj uczniowie kl. IV a w ramach wychowania w poczuciu patriotyzmu, odwiedziła szczególnie ważne w naszym mieście miejsca. Byliśmy przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, obelisku poświęconym pamięci Inki – Danuty Siedzikówny oraz przy tablicy upamiętniającej pomordowanych w czasie II wojny światowej nauczycieli. Był też czas na zbieranie kasztanów, żołędzi i różnobarwnych liści. A potem? Potem, już w klasie, delektowaliśmy się pysznymi pączkami.

ZDJĘCIA