Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Dzień Języków Obcych to nie tylko okazja do poznania nowych słów w obcym języku, ale również okazja do poznania tradycji, kultury, historii i geografii danego państwa a nawet nowych smaków.

ZDJĘCIA