Szkolenie dla nauczycieli

Nasi nauczyciele uczestniczyli dziś w bardzo ciekawym szkoleniu przeprowadzonym przez p. psycholog Katarzynę Jaroszewską z Centrum Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny „Do przodu”. Dzięki takim spotkaniom łatwiej będzie pomóc samym uczniom, jak i rodzicom w prawidłowym prowadzeniu dzieci ku zdobyciu wykształcenia i umiejętności społecznych.

ZDJĘCIA