Poświęcenie nowej części szkoły

18 maja br. odbyło się poświęcenie nowej części Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach. Data nieprzypadkowa. Uroczystość zaplanowana była na ubiegły rok w 100. rocznicę urodzin naszego patrona. Niestety z racji pandemii dwukrotnie poświęcenie budynku było przenoszone, aż w końcu udało się spotkać. Mszy świętej przewodniczy ks. biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Po Mszy świętej w budynku szkoły ks. biskup poświęcił nowe skrzydło szkoły i wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczył w krótkiej części artystycznej.

W nowej części szkoły znajduje się 9 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki szkolnej, logopedy, biblioteka, świetlica oraz kilka pomieszczeń gospodarczych. Nowa część szkoły jest również dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Pojawiła się winda, podjazd dla wózków inwalidzkich oraz na każdym piętrze toalety dla niepełnosprawnych. W sumie zyskaliśmy 1370 m2 powierzchni użytkowej na powierzchni zabudowy – 460 m2.

Pierwsze poważne rozmowy, ze wstępnym planem architektonicznym, odbyły się w grudniu 2016roku. Potem gromadzone były mapy do celów projektowych, pozwolenia od różnych instytucji oraz dopięty został projekt rozbudowy. Budowa rozpoczęła się zaraz po otrzymaniu pozwolenia na budowę, w kwietniu 2018r. i trwała 2 lata. Dokładnie 18 maja 2020r. w setną rocznicę urodzin otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie nowej części kartuskiego katolika – żywy pomnik św. Jana Pawła II.

Dziękuję Księdzu Biskupowi Ryszardowi Kasynie, za troskę duchową i materialną.

Ks. Ryszardowi Różyckiemu – proboszczowi par. pw. św. Kazimierza w Kartuzach, za udostępnienie nam terenu, na ręce ks. proboszcza pragnę złożyć podziękowania parafianom za bardzo duży wkład finansowy w rozbudowę szkoły.

Dziękuję p. Burmistrzowi Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu i p. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mariuszowi Trederowi, za przychylność i życzliwość wobec naszej szkoły.

Dziękuję księżom Parafii powiatu kartuskiego, podziękowania składam na ręce ks. dziekana dekanatu kartuskiego, prałata Piotra Krupińskiego

Dziękuję moim poprzednikom:
– p. Dorocie Arciszewskiej Mielewczyk, pierwszej dyrektor naszej szkoły oraz współzałożycielce Katolickiego Liceum,
-p. Marianowi Gostkowskiemu – za tchnienie dobrego ducha w mury naszej szkoły i utworzenie prawdziwie rodzinnej atmosfery.

Dziękuję p. Krystynie Wrońskiej – to Państwo, wraz z śp. mężem Jackiem, z państwem Aldoną i Waldemarem Wrońskimi i ze wspomnianą p. Dorotą Arciszewską Mielewczyk i jej śp. mężem Krzysztofem stworzyliście kartuski katolik 23 lata temu.

Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, p. Adamowi Krawiecowi – Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Sportu, p. Katarzynie Weremko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, oraz pracownikowi tego ośrodka,  podinspektor Feliksowi Kusowskiemu. Dzięki nim, nasza szkoła jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dziękuję Nadzorowi Budowlanemu, Powiatowemu Inspektorowi w Kartuzach p. Krzysztofowi Nowakowi oraz p. Pawłowi Ćwiertni, który nadzorował naszą budowę

Dziękuję panom Wojciechowi i Tomaszowi Grzenkowiczowm – Wod Kan Grzenkowicz Sp. z o.o. za ogromną pomoc merytoryczną, techniczną i finansową podczas trwania rozbudowy.

p. Piotrowi Belgrauowi – właścicielowi firmy Bell Dom Sp. z o.o. oraz kierownikowi budowy, p. Adamowi Kaczykowskiemu – główny wykonawca robót

Dziękuję p. Wiesławowi Bielińskiemu – Firma DWB Domy, (to jednocześnie nasz pan woźny), dzięki jego pracy mamy pięknie wymalowane sale, położone płytki oraz wyposażone toalety.

Dziękuję Sponsorom: panom Tadeuszowi i Andrzejowi Bigusom – właścicielom Sklepów Budowanych BAT, p. Janowi Koszałce – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Koszałka Sp. z o.o., państwu Marianowi i Beacie Ropelom – Markety „Maroko”

Wykonawcom poszczególnych instalacji naszej szkoły: p. Kazimierzowi Mejerowi – Nasz Dach, p. Andrzejowi Richertowi – Usługi Elektryczne, p. Danielowi Dąbrowskiego – Usługi hydrauliczne.

Dziękuję tym, którzy dbali o źródła finansowania oraz poprawność zapisów na fakturach: p. Romanowi Dawidowskiemu, prezesowi Banku Spółdzielczego w Sierakowicach, Piotrowi Chistowskiemu, – doradztwo podatkowe i finansowe, p. Kazimierzowi Penkowskiemu, który prowadzi księgowość rozbudowy szkoły.

Dziękuję osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tej uroczystości w szkole: p. Krystynie Cieszyńskiej, mojej zastępczyni, p. Danucie Skalskiej, p. Karolinie Treder, p. Elżbiecie Cyganek i wszystkim uczniom.

Dziękuję Rodzicom absolwentów i rodzicom uczniów, z Przewodniczącym Rady Rodziców p. Grzegorzem Stachowiakiem na czele, za dobre słowo i dawanie impulsu do dalszej pracy.

Wspomnijmy jeszcze śp. Ks. Jana Bernarda Szlagę, który dał przyzwolenie, aby w Kartuzach powstała katolicka szkoła oraz śp. ks. prałata Tadeusza Misiornego, który był proboszczem w tym czasie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

ZDJĘCIA