Podziękowania za udział w Konkursie „Ewangelia św. Jana”

Przyszedł czas na wręczenie dyplomów tym, którzy zaangażowali się w Rejonowy Konkurs Biblijny – Ewangelia wg św. Jana. Dyplomy za udział i piękne wyniki w konkursie otrzymali nasi uczniowie. Jednak organizatorzy pomyśleli również o tych, którzy uczniów przygotowywali do konkursu, czyli o s. Barbarze i p. Klaudii, które otrzymały dyplomy wdzięczności za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.
ZDJĘCIA