Paweł Skrzypkowski – wynalazca

Pomorska Komisja Konkursu Młody Innowator miała nie lada wyzwanie podczas oceny prac konkursowych wysłanych do siedziby Stowarzyszenia. Wszystkie zgłoszone prace były na bardzo wysokim poziomie.

Ostatecznie wybrano prace, które zostaną skierowane do ogólnopolskiego etapu Konkursu, są to:

Cyfrowy czujnik temperatury – projekt wykonany przez Pawła Skrzypkowskiego z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach,

Elektroniczny Manager Lekarstw – projekt wykonany przez Jeremiasza Dadosa z III Liceum Ogólnokształcące Im. Marynarki Wojennej RP,

USV „Czajka” – projekt wykonany przez Igora Rusieckiego oraz Artura Kamienieckiego z

III Liceum Ogólnokształcące Im. Marynarki Wojennej RP

Autorom gratulujemy świetnych pomysłów i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu.

ZDJĘCIA