Życzenia Wielkanocne

Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy, bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata Odkupiciel!

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Dobrodziejom, Rodzicom oraz Uczniom życzymy zdrowia, radości i powodzenia. Życzymy również nadziei w tym trudnym czasie.

Niech Chrystus Zmartwychwstały doda otuchy i tak, jak pocieszał ludzi towarzyszących Mu podczas krzyżowej drogi, tak niech pocieszy tych, którym brak nadziei na lepsze jutro.

Chrystus Zmartwychwstał ! – Prawdziwie Zmartwychwstał !

Dyrekcja i współpracownicy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach