Co lubię jeść? Porozmawiajmy o tym po angielsku w kl. I

Nie ma to jak dobra pogadanka na temat tego co lubię jeść. W klasie pierwszej uczniowie przeprowadzili wywiad na temat preferencji żywieniowych. Pytanie: „Do you like (peas, eggs, ham, milk, carrots, potatoes, cheese, sausage)?” klasa opanowała celująco! Na co dzieci odpowiadały: „Yes, I do” lub „No, I don’t”. Zadanie było wielkim wyzwaniem ponieważ oprócz zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi trzeba było zaznaczać w ankiecie odpowiedzi, które usłyszymy. Klasa spisała się na medal!
ZDJĘCIA