Próbny egzamin ósmoklasisty

Po raz trzeci nasi uczniowie wzięli udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty. W środę 17 marca odbył się egzamin z j. polskiego, w czwartek 18 marca z matematyki a w piątek 19 marca z j. polskiego. Teraz już ostatnia prosta. Zostały 2 miesiące do egzaminu, który w dużej mierze będzie rzutował na przyszłą drogę edukacyjną naszych uczniów.

ZDJĘCIA