Konkurs religijny „Ewangelia wg św. Jana”

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w Wojewódzkim Konkursie Biblijnym pt. „Ewangelia wg. św. Jana”. Na konkurs dostarczono 10 prac. Komisja wybrała 4 prace, które przechodzą do etapu rejonowego. Są to prace następujących uczniów: Jakuba Wilmy z klasy I i trzy prace z klasy trzeciej: Marty Grzenkowicz, Wiktorii Krauzy i Nazara Buna. Pozostałe prace otrzymują wyróżnienia:) Wszystkim GRATULUJEMY:))

ZDJĘCIA
NAGRODY – ZDJĘCIA