Pomoc potrzebującemu

Pomaganie innym to bardzo ważna umiejętność, której trzeba się nauczyć a potem już tylko ją realizować w życiu. Pomoc drugiemu jako wartość dodana jest również wpisana w program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły. Tym razem tą umiejętność przyswajały dzieci z klasy pierwszej. Za pomocą plakatów próbowały pokazać, jak pomagają w swoim otoczeniu 🙂
ZDJĘCIA