Jak spędzam wolny czas – klasa II

Klasa 2 omawiała na kilku ostatnich zajęciach sposoby spędzania wolnego czasu. Dzieci prezentowały swoje ulubione książki, opracowały zasady korzystania z telewizji i komputera. Poznały zagrożenia jakie mogą czyhać na dzieci, gdy korzystają z Internetu. Na zakończenie tego kręgu tematycznego zagrały w gry planszowe, zapoznały się z ich zasadami i nauczyły się zgodnego współdziałania w zespole.
ZDJĘCIA