I Szkolny Konkurs Recytatorki klas I-III

I Szkolny Konkurs Recytatorki został przeprowadzony w dniu 26.02.2021 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach. W konkursie wzięło udział 13 uczniów klas I – III:
1. Liliana Lewna, kl. 1,
2. Antonina Pawłowska, kl. 1,
3. Jan Smentoch, kl. 1,
4. Marcelina Staroszczyk, kl. 1,
5. Zuzanna Westfal, kl. 1,
6. Melania Andrejczyk, kl. 2,
7. Dawid Bolduan, kl. 2,
8. Otylia Formella, kl. 2,
9. Lilianna Patelczyk, kl. 2,
10. Szymon Warszczuk, kl. 2,
11. Nazar Bun, kl. 3,
12. Marta Grzenkowicz, kl. 3,
13. Zuzanna Treder, kl. 3,
Komisja w składzie:
1. Anna Chrapkowska – przewodnicząca
2. Krystyna Cieszyńska
3. Emilia Okrój
przyznała następującą klasyfikację:
miejsce I – Zuzanna Treder, Szymon Warszczuk (ex aequo)
miejsce II – Marta Grzenkowicz, Dawid Bolduan (ex aequo)
miejsce III – Marcelina Staroszczyk, Melania Andrejczyk (ex aequo).
Wyróżnienie przyznano: Otylii Formelli i Zuzannie Westafal.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

ZDJĘCIA