Wielki Maraton Czytelniczy

„Wielki Maraton Czytelniczy” trwa! Uczniowie Katolika biorą aktywny udział w ogólnopolskim konkursie czytelniczym pod nazwą Wielki Maraton Czytelniczy. Przedsięwzięcie po raz kolejny uzyskało Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.Konkurs ma już dwunastoletnią tradycję. Zmagania toczą się w szkołach podstawowych (w trzech grupach wiekowych) oraz w szkołach średnich. W roku szkolnym 2019/20 na wszystkich czterech poziomach wiekowych zgłosiło się 695 placówek z Polski i dwie szkoły polskie z Wielkiej Brytanii. Przebieg konkursu zaplanowano od września 2020 r. do marca 2021 roku i w tym czasie uczniowie szkół podstawowych,muszą przeczytać wskazane książki. Następnie piszą test konkursowy, składający się z zadań różnej konstrukcji (pytania zamknięte jedno – i wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz, rozsypanki wyrazowe, zadania otwarte). W naszej szkole aż 26 uczniów z klas II – VIII bierze udział w konkursie. W grupie klas młodszych najlepsze wyniki osiągnęły do tej pory- Karolina Szulca (93%)i Wiktoria Krauza (91%). W najliczniejszej, bo 18-osobowej grupie kl.IV -VI – najlepiej radzą sobie Zosia Smentoch (82%), Kasia Droździk (80%) i Monika Smentoch (78%).Z kolei w grupie najstarszej z klas VII-VIII na wyróżnienie zasługuje Zosia Budźko (73%). Zdobywcy największej ilości punktów w testach zdobywają odpowiednio tytuł Laureata, Finalisty i Wyróżnionego. Dla uczniów starszych klas szkół podstawowych to okazja do zdobycia punktów na świadectwie. Dla uczniów, którzy zdobędą najwięcej punktów z niektórych lektur organizatorzy przewidują też spotkania z autorem książki w Filii Gdańskiej WiMBP, ul. Mariacka 42, Gdańsk. Ale nie tylko chodzi o nagrody,punkty, spotkania,chyba najważniejsza jest radość czytania – bo jak mówi przysłowie ”Życie jest zbyt krótkie. Najpierw zjadaj najlepsze książki”.