Korekcyjne w naszej szkole

W Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach odbywają się zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów wszystkich klas. Cieszymy się, że w naszej szkole mamy możliwości prowadzenia zajęć korekcyjnych w ramach profilaktyki prozdrowotnej. Pod okiem specjalisty, z wyposażeniem, dzięki któremu łączy się przyjemne z pożytecznym, na pewno dzieci szybciej zdobędą umiejętność zachowania poprawnej postawy ciała.

ZDJĘCIA