Ile czasu spędzamy przy komputerze?

Klasa 5 wykonała prezentacje na temat „Digital world” – świat cyfrowy. Uczniowie musieli wykazać jakie gadżety używają ich koledzy z klasy. Bar chart został opisany w rożny sposób. Chłopcy wykonali je na komputerze na kartce, oraz w zeszycie. Wykresy ukazywały ile osób używa lub chciałoby posiadać dany przedmiot tj. computer, mobile phone, MP3 player, games comsole… Chłopcy stosowali liczebniki i rzeczowniki w języku angielskim.
ZDJĘCIA