Dobry Pasterz – Jezus Chrystus

Dobry Pasterz – Jezus Chrystus. Dzieci z klasy III uczyły się na lekcji religii, że tylko słuchając Dobrego Pasterza można wiele osiągnąć. Siostra Barbara zaproponowała, aby każdy stworzył swoją owieczkę, o którą troszczy się pasterz. Dzięki nauce przez zabawę, dzieci bardzo dużo zapamiętały z katechezy o Dobrym Pasterzu.

ZDJĘCIA