Otaczają nas dobre duszyczki

Jak to dobrze mieć wokół siebie dobrych ludzi. Po raz kolejny mogliśmy się o tym przekonać. Dobrzy ludzie ufundowali nam 5 białych tablic do sal lekcyjnych. Tym samym cała szkoła jest już wyposażona w tablice bez kredy. Dziękujemy tym sponsorom, jak i wszystkim, którzy nas wspomagają w ciągu roku. Dzięki wam wiemy, że warto poświęcać się dla dzieci.

ZDJĘCIA