Ferie w szkole – sport

W naszej szkole podczas ferii zimowych odbyły się zajęcia sportowe na sali gimnastycznej dla naszych uczniów. Na te zajęcia każdorazowo przychodziło kilkanaścioro uczniów. Cieszymy się z takiego zainteresowania spędzania wolnego czasu przez naszych wychowanków. Dziękujemy też nauczycielom: p. Annie Sikorskiej i p. Romanowi Pytce za poświęcony czas w czasie zimowych wakacji.

ZDJĘCIA