Ważna informacja dla ósmoklasistów

Zmiana wymagań na egzaminach ósmoklasisty.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek dnia 16 grudnia 2020 r. podpisał rozporządzenie dot. zmian podczas przeprowadzania egzaminów w 2021 roku.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Poniżej znajduje się link do tego załącznika

ZAŁĄCZNIK nr 1 – Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021