Konkursy Kuratoryjne

Przedmiotowe Konkursy Kuratoryjne to jedne z trudniejszych sprawdzianów wiedzy ucznia. Każdy konkurs składa się z 3 etapów. Na samym końcu (etap wojewódzki) można uzyskać tytuł finalisty (30% poprawnych odpowiedzi) lub laureata (80% poprawnych odpowiedzi).
Ten rok jest dziwny pod względem sposobu nauczania, tym niemniej nasi uczniowie zgłosili się również do tej formy sprawdzenia swojej wiedzy.