Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Ksiądz dyrektor ogłosił wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Swoją kampanię prowadziły w szkole 4 kandydatki ale to Antonina Golanko zdobyła najwięcej głosów i została nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. W najbliższym czasie Tosia ogłosi swojego zastępcę oraz skarbnika i sekretarza. Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz dobrych pomysłów na czas rządzenia-służenia kolegom i koleżankom.