Uroczystości rocznicowe wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległość.

Jesienią 1939 roku, gdy hitlerowcy wkroczyli do Kartuz, w pobliskich lasach zginęło wielu mieszkańców. Ich mogiły znajdują się w wielu miejscach. Pod pomnikiem zamordowanych 329 mieszkańców Kartuz i okolic złożyliśmy dziś kwiaty na znak pamięci i wdzięczności za dar wywalczonej wolności.

Mszą św. w kościele pw. św. Kazimierza w Kartuzach rozpoczęły się uroczystości rocznicowe wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległość.

ZDJĘCIA