ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 odbyło się 26 czerwca. Dzień wcześniej odbyło się pożegnanie uczniów klasy VIII. Najpierw uczestniczyliśmy we Mszy świętej, potem w nowej sali gimnastycznej uhonorowani zostali najlepsi uczniowie oraz klasę ósmą pożegnali młodsi koledzy i koleżanki. Wieczorem w Leśniczówce w Mirachowie miało miejsce spotkanie w trochę luźniejszej formie.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników poszczególnych klas i całej szkoły.
Klasa I. Klasa liczy 13 uczniów. Frekwencja klasy – 94,54%. Najlepsza frekwencja – Magda Sołdek – 98.95%, Otylia Formella – 98.82%, Karolina Szulca – 98,62%. Najlepszą uczennicą w klasie jest Karolina Szulca, która charakteryzuje się wysokim poziomem wiedzy, wyróżnia się na tle klasy poprzez wysoką kulturę osobistą, jest koleżeńska, uprzejma, pracowita i sumienna. Karolina otrzymuje odznakę WZOROWY UCZEŃ, którą może nosić w przyszłym roku przypiętą do naszego stroju.

Klasa IV. Klasa liczy – 11 uczniów. Średnia ocen w klasie – 5,05. Średnia frekwencja klasy – 96,17%. Najwyższą średnią w tej klasie uzyskał – Alexander Malanowski – 5.73 i zachowanie wzorowe. 8 uczniów otrzymało świadectw z wyróżnieniem, czyli z biało czerwonym paskiem.

Klasa V. Klasa liczy – 16 uczniów. Średnia ocen w klasie – 5,15. Średnia frekwencja klasy – 97,07%. Najwyższą średnią w tej klasie uzyskała – Agata Szulca – 5,87 i zachowanie wzorowe. Ilość świadectw z wyróżnieniem – 13.

Klasa VI. Klasa liczy – 20 uczniów. Średnia ocen w klasie – 5,21. Średnia frekwencja klasy – 95,34%. Najwyższą średnią w tej klasie uzyskała – Matylda Konkol – 5,80 i zachowanie wzorowe. Ilość świadectw z wyróżnieniem – 18.

Klasa VII. Klasa liczy – 20 uczniów. Średnia ocen w klasie – 5,13. Średnia frekwencja klasy – 93,84%. Najwyższą średnią w tej klasie uzyskała – Marta Muszyńska – 6,0 i zachowanie wzorowe. Ilość świadectw z wyróżnieniem – 13.

Klasa VIII. Klasa liczy – 14 uczniów. Średnia ocen w klasie – 5,23. Średnia frekwencja klasy – 95,41%. Najwyższą średnią w tej klasie uzyskał – Lena Lisowska – 6,0 i zachowanie wzorowe. Ilość świadectw z wyróżnieniem – 13

Średnia ocen całej szkoły – 5,15.
Najlepsza trójka:
1. Lena Lisowska kl. VIII – 6,0
2. Marta Muszyńska kl. VII – 6,0
3. Agata Szulca kl. V – 5,87

GRATULUJEMY wiedzy i wyników!

ZDJĘCIA