Podziękowania za udział w „Kaszubskiej Drodze Krzyżowej”

Żegnając klasę VIII w Leśniczówce w Mirachowie, p. Grażyna dziękowała uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się w działania związane z j. kaszubski, szczególnie w realizacji nagrania „Kaszubskiej Drogi Krzyżowej”.

Przez cały rok pracowaliśmy podczas lekcji języka kaszubskiego, podczas zajęć z historii i kultury Kaszub oraz braliśmy udział w warsztatach kaszubskich, w tym jedne odbyły się on-line. Dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w te działania, a szczególnie p. Grażynie.

FILM