Dzieci z klasy pierwszej wróciły do szkoły

Z racji pandemii Covid-19 uczniowie mają nauczanie zdalne. Jednak zgodnie z Rozporządzeniem MEN, dzieci najmłodsze mogły wrócić do szkoły na zajęcia opiekuńcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Bardzo się cieszymy, że rodzice zaufali szkole i niemal wszyscy uczniowie klasy pierwszej zasiedli w szkolnych ławkach, gdzie najmłodsi mają lekcje z panią Elą, a po lekcjach mogą zostać w świetlicy.
Oczywiście obecność dzieci w szkole łączy się ze szczególnym zachowaniem reżimu sanitarnego. Pomimo trudności, dzieci cieszą się, że mogą się już spotykać i wspólnie bawić oraz uczyć.
Szkoła na reszcie tętni życiem, co można usłyszeć na szkolnych korytarzach.
FILM