Rada Pedagogiczna w czasie pandemii

25 maja br. odbyła się Rada Pedagogiczna poprzez wideokonferencję. Kończy się rok szkolny, więc i tematów do omówienia przez Grono Pedagogiczne mnóstwo. Miedzy innymi zbliżający się egzamin ósmoklasisty, procedury bezpieczeństwa związane z Covid-19, które już funkcjonują w szkole, projekt organizacji nowego roku szkolnego i inne.