Pierwszy raz na sali gimnastycznej

Skoro otrzymaliśmy już pozwolenie na użytkowanie gmachu nowej szkoły, to uczniowie klasy pierwszej musieli sprawdzić, czy wszystko dobrze funkcjonuje. Ks. Dyrektor zabrał dzieci na krótką wycieczkę na salę, gdzie 12 dzieci zagrało w „Dwa ognie”. Zabawy było co nie miara, uśmiech z ust dzieci nie schodził.
ZDJĘCIA