Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia w gąszczu różnych szkół powiatu kartuskiego?

Oto zestawienie najważniejszych punktów, z których jesteśmy bardzo dumni:

1. Mało liczne klasy. W czasie zagrożenia epidemiologicznego to tym bardziej ważne, aby klasy były małe. W klasach I-III mamy oddziały liczące max. 15 osób a w klasach starszych IV-VIII do max. 20 osób.

2. Wyniki egzaminów ósmoklasistów (wcześniej gimnazjalnych). Np. w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019:
j. polski: katolik 77,9%, powiat 58%, województwo 62%, kraj 63 %
matematyka: katolik 80,8%, powiat 42,6%, województwo 44%, kraj 45 %
j. angielski: katolik 85,8%, powiat 49%, województwo 58%, kraj 59 %

3. Liczni laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych. Więcej szczegółów znajdziecie tu: KLIKNIJ

4. Liczne koła zainteresowań. Wszystkie, oprócz basenu w cenie. Szczegóły znajdziesz TUTAJ

5. Moralność chrześcijańska. Szkoła wychowuje uczniów w duchu poszanowania wartości chrześcijańskich poprzez m.in:
– otwartość i szacunek dla osoby ludzkiej,
– umacnianie więzów rodzinnych i koleżeńskich,
– miłość Ojczyzny i poszanowanie jej kulturowego i moralnego dziedzictwa,
– odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze,

6. Prężnie działający wolontariat. Zdecydowana większość uczniów angażuje się w działania Klub Wolontariatu Katolika. Cykliczne działania i instytucje, którym pomaga nasza młodzież to:
– Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
– Fundacja Hospicjum – Pola Nadziei
– Pomoc Hospicjum Domowemu przy Kartuskim Caritas
– Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom
– Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kartuzach
– Bal Wszystkich Świętych
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
– Akcja Żonkil
– plastikowe nakrętki dla potrzebujących i inne.

7. Piękne mundurki szkolne. Nasi uczniowie na co dzień i od święta chodzą w pięknych mundurkach szkolnych. Dzięki temu wyróżniają się z tłumu i są dla wielu przykładem.

8. Wymian polsko-niemiecka. Już dziewięć razy (9 lat z rzędu) uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach uczestniczyli w wymianie polsko-niemieckiej z uczniami katolickiej szkoły Marienschule w Hamm, niedaleko Dortmundu.

9. Rodzinna atmosfera. W naszej szkole panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. Budynek szkoły, przez to że w klasach jest niewielu uczniów przypomina dobrze funkcjonującą rodzinę. Uczniowie z każdym problemem mogą zgłosić się do nauczycieli, wychowawców jak i pedagoga szkolnego. Nauczyciele traktują uczniów jako partnerów w procesie edukacji a nadto dla uczniów, jak i rodziców gabinet dyrektora jak i wicedyrektora jest zawsze otwarty.

10. Patriotyzm. Nasza młodzież jest wychowywana w duchu prawdziwego patriotyzmu, bez obciążeń politycznych. Staramy się pokazywać młodzieży prawdziwych bohaterów narodowych, odświętnie i uroczyście obchodzimy wszystkie święta narodowe, jesteśmy obecni ze sztandarem podczas uroczystości gminnych i powiatowych.

11. Wyjazdy zagraniczne. Nasza młodzież na przestrzeni lat była w wielu krajach i miejscowościach na wycieczkach edukacyjnych, m.in. były to: Berlin, Londyn. Lwów, Rzym, Wenecja, Asyż, Monte Casino, Rimini, Paryż, Barcelona, Dortmund, Szwecja

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również rodzicom uczniów i nauczycielom. W ramach tej pomocy prowadzimy: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, warsztaty i prelekcje dla uczniów jak i ich rodziców, szkoleniowe rady pedagogiczne.

13. Wyjazdowe Rekolekcje Szkolne. Od początku istnienia szkoły co roku nasi uczniowie biorą udział w Rekolekcjach Szkolnych wyjazdowych, tzn. rekolekcje odbywają się poza szkołą (Pelplin – Collegium Marianum, Białogóra – Ośrodek Rekolekcyjny Diecezji Pelplińskiej), które prowadzą zaproszeni księża rekolekcjoniści. Każdego roku z ankiet ewaluacyjnych, które kierujemy do uczniów wynika, że te rekolekcje uczniowie, oprócz samego procesu kształcenia, najchętniej wspominają, jako wydarzenie najbardziej wartościowe z całego roku.

14. Wieczory naukowe. Młodzież nie lubi tylko pochłaniać wiedzę pamięciowo. Ważne jest, aby wiedzę zdobytą na lekcji umieć wykorzystać w praktyce. Dlatego też organizujemy w naszej szkole tzw. „wieczory naukowe” (kilka lat temu zostały one zgłoszone w Kuratorium Oświaty jako innowacja pedagogiczna).

15. Wyjazdy edukacyjne. Aby urozmaicić naukę w szkole, nasi uczniowie wraz z nauczycielami często wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne. Zaczynając od Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych, poprzez zajęcia i warsztaty w Centrum Nauki Experyment oraz warsztaty w teatrach.

16. Wycieczki i biwaki w kraju. Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w wyjazdach integracyjnych, w biwakach i wycieczkach klasowych. Takie wyjazdy to okazja do tego, aby się jeszcze bardziej zgrać, stworzyć piękną wspólnotę. To również okazja, by poznawać piękno naszego kraju objeżdżając go wzdłuż i wszerz.

17. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Zgodnie z łacińską sentencją: „verba docent, exempla trahunt”, czyli słowa uczą, przykłady kształcą, zapraszamy do naszej szkoły wiele osób, które mogą być przykładem, inspiracją dla uczniów. Byli już u nas politycy, sportowcy, naukowcy, znani księża, byli również absolwenci, którzy dostali się do wymarzonych szkół i osiągnęli sukces w życiu zawodowym.

18. Nowa sala gimnastyczna. Po 20 latach, od września będziemy mieli w szkole własną salę gimnastyczną. To niesamowite uczucie, kiedy marzenia stają się faktem. Mamy salę. Jednak pomimo braku w ubiegłych latach sali gimnastycznej nie narzekaliśmy na brak kondycji fizycznej naszych uczniów. Dowodem na to są liczne puchary, dyplomy i zwycięskie tytuły.

19. Dyskoteki i zabawy karnawałowe. Dbamy w naszej szkole przede wszystkim o formację duchową i intelektualną. Nie zapominamy jednak również o dobrej zabawie. Są tzw. dni kolorowe, są zabawy karnawałowe, dyskoteki organizowane przez Samorząd Uczniowski. Dzięki temu kształtuje się w uczniach formacja ludzka.

20. Propagujemy tradycje kaszubskie. W odróżnieniu do innych szkół, u nas uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Jest nawet więcej chętnych niż miejsc, aby znaleźć się w grupie j. kaszubskiego. Szczególnie tych warsztatowych, podczas której dzieci i młodzież uczą się haftować, malować wzory kaszubskie, poznają tajniki kuchni kaszubskiej oraz sztuki.

21. Drugi j. obcy od kl. V. Od klasy piątek w naszej szkole młodzież uczy się, obok j. angielskiego, drugiego języka obcego. W zależności od zgłoszeń i zapotrzebowania jest to język niemiecki lub język hiszpański.

22. Więcej godzin z matematyki. Ponieważ w szkole kładziemy duży nacisk na naukę i wiedzę, dlatego nasi uczniowie w planie lekcji mają więcej godzin z matematyki. Ta zwiększona ilość godzin z matematyki owocuje wspaniałymi wynikami egzaminów ósmoklasisty.

23. Więcej godzin z j. angielskiego. Kartuski Katolik, chociaż nie ma klas językowych, to w planie lekcji ma co najmniej tyle samo zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu jak w klasach językowych. W klasie VII i VIII mamy 5 lekcji j. angielskiego w tygodniu, z czego jedne z tych zajęć są jako zajęcia konwersacyjne. Zwiększona ilość godzin z j. angielskiego owocuje wspaniałymi wynikami egzaminów ósmoklasisty.

24. Więcej godzin z j. polskiego. W dobie wszędobylskiego internetu, smsów i różnych komunikatorów społecznych pojawił się problem używania przez młodzież skrótów językowych, co staje się problemem, kiedy uczniowie mają wypowiedzieć się pełnymi zdaniami. Jeszcze bardziej to widać, kiedy w swojej wypowiedzi należy użyć wiedzy powszechnej, z zakresu m.in. literatury oraz gdy należy napisać jakieś oficjalne pismo czy dokument. Z tego względu w naszej szkole uczniowie klasy VII i VIII mają więcej godzin j. polskiego w planie lekcji. Zwiększona ilość godzin z j. polskiego owocuje wspaniałymi wynikami egzaminów ósmoklasisty.

25. Współpraca z rodzicami. Dyrekcja naszej szkoły bardzo liczy na współpracę z rodzicami. Szkoła oczekuje od rodziców informacji zwrotnej na temat trudności edukacyjnych i wychowawczych a wychowawcy i nauczyciele natychmiast informują rodziców o sprawach związanych z ich dziećmi.

26. 100 metrów od dworca. Wielkim atutem szkoły jest bliskość do dworca kolejowego i autobusowego.

27. Szkoła w centrum miasta. Budynek szkoły przy ul. Rynek 6 to również bezpieczeństwo dla dzieci. Jest to strefa zamieszkania, co oznacza, że pieszy może poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Ponadto samochody mogą się poruszać w tym obszarze z maksymalną prędkością 20 km/h.

ZDJĘCIA