Utrzymywanie formy przez nauczycieli wychowania fizycznego

Nauczyciele wychowania fizycznego dla zdrowia i podtrzymania formy oraz dając dobry przykład swoim wychowankom, również ćwiczą. Pan Tomek pozdrawia z przejażdżki rowerowej. Inni nauczyciele ćwiczą w domu, uprawiają jogging, korzystają z dobrodziejstw natury.  Zachęcamy wszystkich do brania przykładu z naszych nauczycieli w-fu.