Czas i zegar w j. angielskim

Czas szybko płynie. Ale na czasie trzeba się znać. Dzieci oczywiście szybko zyskują wiedzę związaną z zegarem, ale klasie 4 nie wystarczyło znać pojęcia związane z czasem tylko w j. polskim. Podczas zajęć z j. angielskiego online uczniowie utrwalali słówka i zwroty związane z zegarem i czasem w języku Szekspira.
Chłopcy mieli za zadanie wykonać własnoręcznie zegar, który przedstawiali kolegom również podczas lekcji.
ZDJĘCIA