Porządki przed szkołą

Już niedługo, we wrześniu nasza nowa szkoła będzie przyjmowała nowych uczniów. Otwieramy nową klasę I, III, IV, VI i VII. Można dołączyć do klasy II i V.
W maju będzie dokonany odbiór budynku przez Nadzór Budowlany. My zaczęliśmy porządkować teren wokół szkoły. Pojawiła się barierka ochronna oraz płotki oddzielające teren parafialny od szkolnego.

ZDJĘCIA