Każdy pomaga jak tylko może

Po Świętach Wielkanocnych czekała w szkole na dyrektora niespodzianka. W przedsionku szkoły anonimowy darczyńca zostawił zawiniątko a w nim pięknie ozdobiony kartonik z monetami, które przeznaczone zostaną na spłacenie zobowiązań wynikających z rozbudowy szkoły. Dziękujemy!
Oczywiście zachęcamy do pomocy w regulowaniu należności.
Można ofiarować 1% swojego podatku wpisując w rozliczaniu rocznym nr KRS 0000350773
Można też wpłacić darowiznę na rzecz szkoły:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej
PKO BP S.A. o/Kartuzy 15 1020 1866 0000 1502 0035 5057