Projekt „Moja baśniowa wyspa”

Klasa IV połączyła przyjemne z pożytecznym. Projekt „Moja baśniowa wyspa” polegał na tym, że uczniowie samodzielnie zaprojektowali i wykonali makiety wyspy zgodnie z instrukcją od p. Anny Chrapkowskiej. Wymyślili nazwę wyspy, flagę, infrastrukturę, środki transportu, miejsca rekreacji oraz inne atrakcje😀
ZDJĘCIA
FILM 1
FILM 2