Zdalne nauczanie – lekcje na odległość

Lekcje biblioteczne to ważna część naszej edukacji. Pani Anna Sikorska, która opiekuje się biblioteką zaprosiła uczniów do akcji pod hasłem: „Pokaż co czytasz”. Napłynęło kilka zdjęć. A może i Wy pochwalicie się co czytacie?
Lekcje wychowania fizycznego w warunkach domowych? Wszystko jest możliwe. Gratulujemy naszym zdolnym uczniom.
Odbywają się też zajęcia poprze wideokonferencję.
ZDJĘCIA
FILM 1
FILM 2
FILM 3
FILM 4
FILM 5
FILM 6