Vulcan – Dziennik Lekcyjny

Informacja dla rodziców i uczniów – link

Podstawowym narzędziem do komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, jak również pomiędzy rodzicami a pracownikami szkoły pozostaje Dziennik Vulcan. Prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji w nim zawartych.

Wszystkie inne komunikatory, emaile, wideokonferencje, numery telefonów komórkowych są dodatkową pomocą w jeszcze lepszym skomunikowaniu. Nie jest obowiązkiem posiadanie konta w jakimkolwiek dodatkowym systemie. Tym bardziej, że nie wszyscy mają dostęp do szerokopasmowego internetu.

Przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję obsługi (rysunkową) instalacji Microsoft Teams. Jeśli to nie pomoże, to w celu pomocy w instalacji będziemy się jeszcze kontaktować w inny sposób.

Bądźmy razem w tym trudnym czasie.

Ks. Grzegorz Kudelski