Gość w naszej szkole

Mieliśmy dzisiaj w szkole gościa. Na spotkanie z uczniami i dyrekcją szkoły przyjechała p. Magdalena Sroka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Poseł opowiedziała o swoim zaangażowaniu w prace na rzecz dobra mieszkańców Pomorza.
Po spotkaniu z młodzieżą p. Magdalena Sroka udała się do szkoły. Tam był czas na rozmowę z dyrektorem, ks. Grzegorzem Kudelskim o problemach oświaty i o zaawansowaniu prac związanych z rozbudową naszej szkoły.

ZDJĘCIA