SKSy w ferie zimowe bez śniegu

Ferie pomimo braku śniegu mogą być związane z ruchem. Nasza młodzież chętnie skorzystała z oferty zajęć sportowych w ramach SKS-ów prowadzonych przez p. Romana Pytkę, naszego nauczyciela. Dziękujemy p. Romanowi za poświęcenie wolnego czasu na prowadzenie zajęć i opiekę nad dziećmi i młodzieżą w wolnym czasie.

ZDJĘCIA